Open Kampioenschap Palingroken en Zomerfair

Uitslagen

Winnaars van de afgelopen jaren

1997 M . Bekema – Reahus

1998 F . V/d Woude – Birdaard

1999 D.J. Bekema – Westhem

2000 E. Postma – de Tike

2001 F . v/d Woude – Birdaard

2002 P. Hessels – Wijnjewoude

2003 J.P Strikwerda – Nijland

2004 D. Nota en J. Loosen – Tirns

2005 K. Jongema – Huins

2006 G . Wijnsma – Veenwouden

2007 J. de Haan – Harlingen

2008 M. van der Wal – Noardburgum

2009 D. Postma – Veenwouden (243 pnt)

2010 Siebe Walinga en Wiebren Bruinsma (243 pnt)

2016 S. de Roos (sr)  – Veenwouden (249 pnt)

2017 R. de Vries – Harlingen en D. Postma – Veenwouden (241 pnt)